Inrichting Nationaal Park 
    Dwingelderveld

Beschrijving project

Het Nationaal Park Dwingelderveld is het grootste natte heidegebied van West-Europa. Door diverse oorzaken droogdit unieke landschap met haar bijzondere flora en fauna langzaam maar zeker opOm het Dwingelderveld een plek te laten blijven waar mens en natuur in harmonie samen kunnen leven, zijn in de afgelopen jaren diverse ingrepen verricht. Met het aanbrengen van infrastructurele  kunstwerken is het nu mogelijk om langer gebiedseigen water vast te houden. En om het gebied aantrekkelijk te maken voor bezoekers, zijn er recreatieve voorzieningen gerealiseerd zoals wandelpaden, vlonders, steigersfietspaden en parkeervoorzieningen.   

Opdrachtgevers: Dienst Landelijk Gebied /Prolander. Uitvoering: 2009-2015 

Rol Antea Group

Antea Group heeft het project vanaf het planvormingsstadium tot en met de realisatie integraal begeleid. Het ontwerpen van de in de natuur ge├»ntegreerde waterberging, het maken van innovatieve digitale terreinmodellen, het geven van hydrologisch advies en de engineering van nieuwe stuwen en ecoduct. Maar ook het verkrijgen van vergunningen met het uitvoeren van de vereiste vooronderzoeken en directievoering en toezicht in de realisatiefase heeft Antea Group gedaan. Dit project heeft onze natuurontwikkelaars stevig op de kaart gezet!   

Meer informatie
Voor meer informatie kijk op:

Inrichting Nationaal Park Dwingelderveld

Beschrijving project

Het Nationaal Park Dwingelderveld is het grootste natte heidegebied van West-Europa. Door diverse oorzaken droogdit unieke landschap met haar bijzondere flora en fauna langzaam maar zeker opOm het Dwingelderveld een plek te laten blijven waar mens en natuur in harmonie samen kunnen leven, zijn in de afgelopen jaren diverse ingrepen verricht. Met het aanbrengen van infrastructurele  kunstwerken is het nu mogelijk om langer gebiedseigen water vast te houden. En om het gebied aantrekkelijk te maken voor bezoekers, zijn er recreatieve voorzieningen gerealiseerd zoals wandelpaden, vlonders, steigersfietspaden en parkeervoorzieningen.   

Opdrachtgevers: Dienst Landelijk Gebied /Prolander. Uitvoering: 2009-2015 

Rol Antea Group

Antea Group heeft het project vanaf het planvormingsstadium tot en met de realisatie integraal begeleid. Het ontwerpen van de in de natuur ge├»ntegreerde waterberging, het maken van innovatieve digitale terreinmodellen, het geven van hydrologisch advies en de engineering van nieuwe stuwen en ecoduct. Maar ook het verkrijgen van vergunningen met het uitvoeren van de vereiste vooronderzoeken en directievoering en toezicht in de realisatiefase heeft Antea Group gedaan. Dit project heeft onze natuurontwikkelaars stevig op de kaart gezet!   

Meer informatie
Voor meer informatie kijk op: