Julianabrug
        Zaandam

Beschrijving project

De Julianabrug in Zaanstad verkeerde in een slechte technische staat. De brug was hierdoor niet meer geschikt voor zwaar verkeer. Deze situatie vormde de aanleiding om de brug te vervangen door een bijzondere nieuwe brug. Voor de nieuwe brug werden architecten en ingenieurs uitgedaagd iets bijzonders te ontwerpen en het resultaat mag er zijn! De fraaie vormen van de brugpijlers die het fundament van de brug vormenhet technisch hoogstaand hydraulisch binnenwerk, de bijzondere lichtmasten en zorgvuldig vormgegeven
scheepsvaartvoorzieningen zorgen voor een unieke en herkenbare brug in het Nederlands landschap    

Opdrachtgevers: Provincie Noord-Holland. Uitvoering: 2005-2010 

Rol Antea Group

Antea Group is vanaf het begin tot eind betrokken geweest bij de realisatie van de Julianabrug. Daarin was Antea Group verantwoordelijk voor de onderzoeksfase, het opstellen van het programma van eisen, voorontwerp, definitief ontwerp, bestek, aanbesteding en begeleiding van de uitvoering. Deze werkzaamheden werden niet alleen uitgevoerd voor de vervanging van de Julianabrugmaar ook voor de aanliggende weggedeelten, wachtplaatsen voor zowel beroeps- als recreatievaart en de verbinding voor fietsers en voetgangers.  

Meer informatie
Klik op onderstaande link om te zien hoe de Julianaburg in 2020 een hoofdrol had in de tv-commercial van Antea Group 

Julianabrug Zaandijk 

Beschrijving project

De Julianabrug in Zaanstad verkeerde in een slechte technische staat. De brug was hierdoor niet meer geschikt voor zwaar verkeer. Deze situatie vormde de aanleiding om de brug te vervangen door een bijzondere nieuwe brug. Voor de nieuwe brug werden architecten en ingenieurs uitgedaagd iets bijzonders te ontwerpen en het resultaat mag er zijn! De fraaie vormen van de brugpijlers die het fundament van de brug vormenhet technisch hoogstaand hydraulisch binnenwerk, de bijzondere lichtmasten en zorgvuldig vormgegeven
scheepsvaartvoorzieningen zorgen voor een unieke en herkenbare brug in het Nederlands landschap    

Opdrachtgevers: Provincie Noord-Holland. Uitvoering: 2005-2010 

Rol Antea Group

Antea Group is vanaf het begin tot eind betrokken geweest bij de realisatie van de Julianabrug. Daarin was Antea Group verantwoordelijk voor de onderzoeksfase, het opstellen van het programma van eisen, voorontwerp, definitief ontwerp, bestek, aanbesteding en begeleiding van de uitvoering. Deze werkzaamheden werden niet alleen uitgevoerd voor de vervanging van de Julianabrugmaar ook voor de aanliggende weggedeelten, wachtplaatsen voor zowel beroeps- als recreatievaart en de verbinding voor fietsers en voetgangers.  

Meer informatie
Klik op onderstaande link om te zien hoe de Julianaburg in 2020 een hoofdrol had in de tv-commercial van Antea Group