Seismische 
    Monitoringstations

Beschrijving project

Dat de bodem in Nederland om diverse redenen beweegt door toedoen van de mensheid zal weinig Nederlanders in de afgelopen jaren ontgaan zijn. Om de bodembewegingen in Nederland nauwkeurig te monitoren is i2014 begonnen met het plaatsen van 70 seismische monitoringstations rondom het Groninger gasveldNiet alleen in Groningen beweegt de bodem door het toedoen van de mens. Ook op andere locaties, zoals de gaswinning- en ondergrondse gasopslaglocaties bij Norg en Grijpskerk, het waterinjectiegebied in Twente, de zoutwinning van de Nedmag en bij diverse geothermielocaties in Zuid, zijn seismische monitoringstations geplaatst om de bodembewegingen in de gaten te houden. Het gehele monitoringnetwerk brengt opgetreden geïnduceerde aardbevingen in kaart en monitort de gevolgen. Ddata die door de meetstations wordt geregistreerd is openbaar beschikbaar op de website van het KNMI. 

Opdrachtgevers: NAM, KNMI, VermilionNedmag, TU Delft. Uitvoering: 2014-2022 

Rol Antea Group

Antea Group heeft het hele proces rondom de inkoop en het plaatsen van de monitoringsstations verzorgd. De meetstations zijn tot op dieptes van maar liefst 200 meter onder het maaiveld aangebracht en zijn bovengronds voorzien van instrumentenkastenVoor deze instrumentenkasten is door van der Heide een standaard ontwikkeld die wordt toegepast op locaties door heel het land    

Meer informatie
Mocht je geïnteresseerd zijn in de data die de meetstations registreren, kijk dan op: 

Seismische monitoringstations

Aan het woord

Beschrijving project

Dat de bodem in Nederland om diverse redenen beweegt door toedoen van de mensheid zal weinig Nederlanders in de afgelopen jaren ontgaan zijn. Om de bodembewegingen in Nederland nauwkeurig te monitoren is i2014 begonnen met het plaatsen van 70 seismische monitoringstations rondom het Groninger gasveldNiet alleen in Groningen beweegt de bodem door het toedoen van de mens. Ook op andere locaties, zoals de gaswinning- en ondergrondse gasopslaglocaties bij Norg en Grijpskerk, het waterinjectiegebied in Twente, de zoutwinning van de Nedmag en bij diverse geothermielocaties in Zuid, zijn seismische monitoringstations geplaatst om de bodembewegingen in de gaten te houden. Het gehele monitoringnetwerk brengt opgetreden geïnduceerde aardbevingen in kaart en monitort de gevolgen. Ddata die door de meetstations wordt geregistreerd is openbaar beschikbaar op de website van het KNMI. 

Opdrachtgevers: NAM, KNMI, VermilionNedmag, TU Delft. Uitvoering: 2014-2022 

Rol Antea Group

Antea Group heeft het hele proces rondom de inkoop en het plaatsen van de monitoringsstations verzorgd. De meetstations zijn tot op dieptes van maar liefst 200 meter onder het maaiveld aangebracht en zijn bovengronds voorzien van instrumentenkastenVoor deze instrumentenkasten is door van der Heide een standaard ontwikkeld die wordt toegepast op locaties door heel het land    

Meer informatie
Mocht je geïnteresseerd zijn in de data die de meetstations registreren, kijk dan op: