Programma Hoogfrequent Spoor 
        Rijswijk-Delft

Beschrijving project

Met het Programma Hoogfrequent Spoor (PHS) wil ProRail de bereikbaarheid tussen steden en regio’s én tussen Nederland en de rest van Europa verbeteren. Het doel: snelle en hoogwaardige verbindingen realiseren. De komende jaren voert ProRail tientallen aanpassingen uit aan haar spoorinfra. Eén van deze aanpassingen is de aanleg van een nieuw en meest energiezuinig station van Nederland: station Delft CampusHet ontwerp moet niet alleen voldoen aan de eisen van ProRail, de realisatie ervan mag geen invloed hebben op de beschikbaarheid van het spoor. Met andere woorden: het treinverkeer mag geen hinder ondervinden. Dit betekent dat het ontwerp binnen een strakke uitvoeringsplanning moet passen. Inmiddels is het station gerealiseerd en vertrekken en arriveren er nu dagelijks zo’n 4.500 reizigersDoor de goede bereikbaarheid van de omliggende steden is de verwachting dat dit aantal snel zal toenemen.     

Opdrachtgevers: Provincie Noord-Holland. Uitvoering: 2021 

Rol Antea Group

Een integraal team van Antea Group heeft aan het project gewerkt. Elke ontwerpfase (Voorlopig, Definitief en Uitvoeringsontwerp) is in 3D ontworpen binnen het bouwinformatiemodel (BIM). Deze aanpak zorgde ervoor dat alle raakvlakken (denk hierbij aan kabels en leidingen, station installaties, bovenleidingen en geotechniekin een vroeg stadium een plek kregen in het integraal ontwerp waardoor alles goed op elkaar aansluit.   

Meer informatie
Meer informatie over het project en de aanpak? Kijk dan op:

Programma Hoogfrequent Spoor Rijswijk-Delft

Beschrijving project

Met het Programma Hoogfrequent Spoor (PHS) wil ProRail de bereikbaarheid tussen steden en regio’s én tussen Nederland en de rest van Europa verbeteren. Het doel: snelle en hoogwaardige verbindingen realiseren. De komende jaren voert ProRail tientallen aanpassingen uit aan haar spoorinfra. Eén van deze aanpassingen is de aanleg van een nieuw en meest energiezuinig station van Nederland: station Delft CampusHet ontwerp moet niet alleen voldoen aan de eisen van ProRail, de realisatie ervan mag geen invloed hebben op de beschikbaarheid van het spoor. Met andere woorden: het treinverkeer mag geen hinder ondervinden. Dit betekent dat het ontwerp binnen een strakke uitvoeringsplanning moet passen. Inmiddels is het station gerealiseerd en vertrekken en arriveren er nu dagelijks zo’n 4.500 reizigersDoor de goede bereikbaarheid van de omliggende steden is de verwachting dat dit aantal snel zal toenemen.     

Opdrachtgevers: Provincie Noord-Holland. Uitvoering: 2021 

Rol Antea Group

Een integraal team van Antea Group heeft aan het project gewerkt. Elke ontwerpfase (Voorlopig, Definitief en Uitvoeringsontwerp) is in 3D ontworpen binnen het bouwinformatiemodel (BIM). Deze aanpak zorgde ervoor dat alle raakvlakken (denk hierbij aan kabels en leidingen, station installaties, bovenleidingen en geotechniekin een vroeg stadium een plek kregen in het integraal ontwerp waardoor alles goed op elkaar aansluit.   

Meer informatie
Meer informatie over het project en de aanpak? Kijk dan op: