Opruimen olieveld 
    Schoonebeek

Beschrijving project

In de jaren negentig leken de olievelden van Schoonebeek uitgeput. In vijftig jaar tijd is uit 600 oliewinputten 40 miljoen kubieke meter olie door zogenoemde jaknikkers opgepompt. De oliewinning heeft in die tijd haar sporen achtergelaten. De bodem is hierdoor in cultuurtechnisch opzicht verstoord en bovendien heeft het talloze bodem- en grondwaterverontreinigingen veroorzaakt. De Nederlandse Aardolie Maatschappij (NAM), die de terreinen voor de productielocaties huurde van vooral particuliere eigenaren, moest de grond na de oliewinning weer in de oude staat teruggeven. 

Opdrachtgevers: Nederlandse Aardolie Maatschappij B.V.  Uitvoering: 1991-2010 

Rol Antea Group

Het Schoonebeekveld bestond uit 400 olieproductielocaties met 599 productieputten, 22 meetstationsinstallaties en ruim 1050 kilometer aan pijpleidingen. Antea Group werd vanaf 1991 verantwoordelijk voor de opruimwerkzaamheden en deed dit volgens een vast stramien. Bij iedere locatie werd een bodemonderzoek gedaan dat vervolgens diende als basis voor een saneringsplan. Vervolgens werd de locatie opgeruimd en de grond en het grondwater gesaneerd. Tot slot werd de structuur van de bodem hersteld en kon het terrein weer worden overgedragen aan de grondeigenaar. Het heeft geleid tot de opening van de huidige dependance van Antea Group in Schoonebeek.

Opruimen olieveld Schoonebeek

Beschrijving project

In de jaren negentig leken de olievelden van Schoonebeek uitgeput. In vijftig jaar tijd is uit 600 oliewinputten 40 miljoen kubieke meter olie door zogenoemde jaknikkers opgepompt. De oliewinning heeft in die tijd haar sporen achtergelaten. De bodem is hierdoor in cultuurtechnisch opzicht verstoord en bovendien heeft het talloze bodem- en grondwaterverontreinigingen veroorzaakt. De Nederlandse Aardolie Maatschappij (NAM), die de terreinen voor de productielocaties huurde van vooral particuliere eigenaren, moest de grond na de oliewinning weer in de oude staat teruggeven. 

Opdrachtgevers: Nederlandse Aardolie Maatschappij B.V.  Uitvoering: 1991-2010 

Rol Antea Group

Het Schoonebeekveld bestond uit 400 olieproductielocaties met 599 productieputten, 22 meetstationsinstallaties en ruim 1050 kilometer aan pijpleidingen. Antea Group werd vanaf 1991 verantwoordelijk voor de opruimwerkzaamheden en deed dit volgens een vast stramien. Bij iedere locatie werd een bodemonderzoek gedaan dat vervolgens diende als basis voor een saneringsplan. Vervolgens werd de locatie opgeruimd en de grond en het grondwater gesaneerd. Tot slot werd de structuur van de bodem hersteld en kon het terrein weer worden overgedragen aan de grondeigenaar. Het heeft geleid tot de opening van de huidige dependance van Antea Group in Schoonebeek.